Ngày 15/06/2019 vừa qua, World Steel Group đã tổ chức lễ chào đón các thực tập sinh thuộc trường Cao Đẳng Nghề số 21 (khóa 2) đến tham gia khoá đào tạo về cơ khí.

Tất cả các thực tập sinh sẽ được World Steel Group  đào tạo tại nhà máy. Khi tham gia thực tập tại môi trường này, các thực tập sinh sẽ được học hỏi từ lý thuyết cho đến thực hành về cơ khí.

Qua đó, trước khi bước vào môi trường tại nhà máy World Steel Group, tại đây ban lãnh đạo về chuyên môn đã đào tạo các bạn thực tập về các bài an toàn trong lao động cũng như để các bạn nắm rõ hơn về an toàn tại nhà máy.

World Steel Group có một trung tâm đào tạo nguồn nghề, tại đây, World Steel Group sẽ có đội ngũ giám sát các thực tập sinh để khi bước ra môi trường làm việc các bạn sẽ vững tay nghề.

Qua số lượng thực tập sinh lần này, có thể thấy được sự tin tưởng không chỉ từ phía các trường mà còn từ phía các thực tập sinh Việt Nam dành cho World Steel Group.

World Steel Group sẽ tiếp tục nâng cao chất lượng cũng như sẽ đào tạo thực tập sinh một cách tốt nhất để mang lại nguồn nhân lực chất lượng nhất!