Worldsteel Việt Nam
ấn phẩm worldsteel

Danh sách các ấn phẩm được phát hành chính thức bởi WorldSteel Group tại các thị trường & quốc gia quý khách vui lòng theo dõi chi tiết ở bên dưới. Mọi chi tiết góp ý vui lòng liên hệ World Steel tại:

Email: sales@worldsteelgroup.com.

Cảm ơn Quý khách đã quan tâm đến sản phẩm và dịch vụ của công ty.

TIẾNG ANH

Phiên bản tiếng anh Hồ sơ năng lực chính thức mới nhất của WorldSteel Group.

TẢI TẠI ĐÂY

Ấn Phẩm Tiếng Anh

TIẾNG VIỆT

Phiên bản tiếng Việt Hồ sơ năng lực chính thức mới nhất của WorldSteel Group.

TẢI TẠI ĐÂY

Nước Việt Nam (1)

TIẾNG NHẬT

Phiên bản Tiếng Nhật Hồ sơ năng lực chính thức mới nhất của WorldSteel Group.

TẢI TẠI ĐÂY

Ấn Phẩm Tiếng Nhật

TIẾNG HOA

Phiên bản Tiếng Hoa – Hồ Sơ Năng Lực phát hành chính thức mới nhất của World Steel.

TẢI VỀ NGAY

Wourldsteel Trung Quốc

Danh Sách Hồ sơ năng lực của World Steel Kênh Thông Tin Ngôn Ngữ Khác

Hồ sơ năng lực của World Steel phát hành ở nhiều ngôn ngữ khác nhau dưới dạng “Ấn phẩm Online” định kỳ tại địa chỉ chính thức dưới đây.

Worldsteel Philippines

WORLDSTEEL PHILIPPINES

Kênh thông tin chính thức của WorldSteel Group tại thị trường Philippines các ấn phẩm chính thức được phát hành tại Philippines. Những thông tin mới nhất về dự án và hoạt động của World Steel tại Philippines. Chi tiết tại đây.

Website chính thức: www.worldsteelphilippines.com
Fanpage chính thức: WorldSteel Philippines

Worldsteel Myanmar

WORLDSTEEL MYANMAR

Kênh thông tin chính thức của WorldSteel Group tại thị trường Myanmar các ấn phẩm chính thức được phát hành tại Myanmar. Những thông tin mới nhất về dự án và hoạt động của World Steel tại Myanmar. Chi tiết tại đây.

Website chính thức: www.worldsteelmyanmar.com
Fanpage chính thức: WorldSteel Myanmar

Worldsteel Myanmar

WORLDSTEEL MYANMAR

Kênh thông tin chính thức của WorldSteel Group tại thị trường Myanmar các ấn phẩm chính thức được phát hành tại Myanmar. Những thông tin mới nhất về dự án và hoạt động của World Steel tại Myanmar. Chi tiết tại đây.

Website chính thức: www.worldsteelmyanmar.com
Fanpage chính thức: WorldSteel Myanmar

Worldsteel indonesia

WORLDSTEEL INDONESIA

Kênh thông tin chính thức của WorldSteel Group tại thị trường Indonesia các ấn phẩm chính thức được phát hành tại Indonesia. Những thông tin mới nhất về dự án và hoạt động của World Steel tại Indonesia. Chi tiết tại đây.

Website chính thức: www.worldsteelindonesia.com
Fanpage chính thức: WorldSteel Indonesia

Worldsteel Thái Lan

WORLDSTEEL THÁI LAN

Kênh thông tin chính thức của WorldSteel Group tại thị trường Thái Lan các ấn phẩm chính thức được phát hành tại Thái Lan. Những thông tin mới nhất về dự án và hoạt động của World Steel tại Thái LanChi tiết tại đây.

Website chính thức: www.worldsteelthailand.com
Fanpage chính thức: WorldSteel Thailand

Worldsteel Group Lao

WORLDSTEEL LÀO

Kênh thông tin chính thức của WorldSteel Group tại thị trường Lào các ấn phẩm chính thức được phát hành tại Thái Lan. Những thông tin mới nhất về dự án và hoạt động của World Steel tại LàoChi tiết tại đây.

Website chính thức: www.worldsteellaos.com
Fanpage chính thức: WorldSteel Laos

Worldsteel Cam pu Chia

WORLDSTEEL CAMPUCHIA

Kênh thông tin chính thức của WorldSteel Group tại thị trường Campuchia các ấn phẩm chính thức được phát hành tại Thái Lan. Những thông tin mới nhất về dự án và hoạt động của World Steel tại CampuchiaChi tiết tại đây.

Website chính thức: www.worldsteelcambodia.com
Fanpage chính thức: WorldSteel Cambodia